Demeter

Demeter is het onafhankelijke keurmerk voor biologisch-dynamische producten en gaat nog een stapje verder dan biologisch. Demeter gecertificeerde boeren voldoen aan extra hoge eisen voor dierenwelzijn en bodembeheer.

Boeren en verwerkers moeten dit premium kwaliteitskeurmerk verdienen door te voldoen aan de Europese normen voor biologische producten, aangevuld met een aantal internationaal vastgestelde eisen en richtlijnen voor biologisch-dynamische producten. De biologische aspecten worden gecontroleerd door de onafhankelijke instantie SKAL, die ook het Europese keurmerk voor biologische productie in Nederland garandeert. Daarnaast wordt de naleving van de biologisch-dynamische richtlijnen gecontroleerd door Control Union.

Landbouw van de toekomst
Kringlooplandbouw, dierenwelzijn en het stimuleren van biodiversiteit zijn actuele thema's waar de biodynamische landbouw al bijna honderd jaar ervaring mee heeft. Deze aanpak resulteert in weelderige boerenlandschappen en voeding van topkwaliteit. Ook groeit het aantal biologische en biodynamische bedrijven.

De belangrijkste Demeter richtlijnen
Kort samengevat gaan de regels voor biologisch-dynamische producten over het samenwerken met de natuur en het sluiten van kringlopen. Daarbij staat aandacht voor bodemvruchtbaarheid centraal en wordt de samenhang tussen bodem, planten, dier en mens versterkt. Ziekten en plagen worden bij de bron aangepakt in plaats van alleen maar bestreden. Een lage natuurlijke bemesting en een ruime vruchtwisseling – het wisselen van de soort aanplant van jaar tot jaar - resulteren in een rijk bodemleven.

Als gemengd bedrijf – wat overigens het ideaal is van de biodynamische landbouw – zijn boeren zelfvoorzienend in mest en compost. Het diervoer telen ze grotendeels zelf. Ze streven naar 100% eigen voerteelt. De lat voor duurzaamheid ligt hoog en gaat stapje voor stapje hoger.

De boeren volgen het ritme van de natuur en jagen planten en dieren niet op, maar geven ze juist alle tijd en ruimte om sterk te worden en te groeien. Demeter-dieren kunnen zoveel mogelijk natuurlijk gedrag vertonen. Koeien en geiten hebben hoorns en er lopen hanen bij de kippen. Ook krijgen ze biologisch voer, zoveel mogelijk afkomstig van het eigen bedrijf.

Het begin
Het Demeterkeurmerk stamt al uit 1928, gebaseerd op de landbouwcursus uit 1924 van antroposoof Rudolf Steiner. Deze cursus diende in 1924 als basis voor de opvattingen over het bewerken van het land en is in de loop der jaren verder ontwikkeld. Maar je hoeft de antroposofie niet aan te hangen om van biologisch-dynamische producten te houden. Biologisch-dynamische producten staan voor volle smaak en levenskracht. Niet voor niets ontleent het onafhankelijke biologisch-dynamische keurmerk Demeter haar naam aan de Griekse godin voor groei en vruchtbaarheid.

Wil je meer weten?
Op www.stichtingdemeter.nl vind je nog veel meer informatie over het bijzondere van biologisch-dynamische voeding en landbouw. Stichting Demeter is verantwoordelijk voor de voorlichting over het Demeter keurmerk en de certificering en afgifte van dit keurmerk in Nederland.